Geodetické práce Brno

 • Jsme moderní firma, která poskytuje geodetické práce
 • Podílíme se zejména na stavbách moravského regionu
 • Zajišťujeme geodetické práce pro širokou veřejnost
 • Zajišťujeme geodetické práce pro významné stavební firmy
 • Přes 20 let na trhu
 • Vzdělaní a zkušení geodeti 
 • Pracujeme se špičkovou a moderní měřící technikou
 • Podívejte se na fotografie na našem instagramu
  instagram.com/geodeti

Nechejte si zpracovat geometrický plán
nebo zaměření pozemku

Geometrický
plán

Co to je?

Je technický podklad pro zápis do vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a je následnou součástí kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí či uzavření smlouvy

Nejčastěji se s ním setkáme jestliže je třeba:

 • geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • geometrický plán pro změnu hranic pozemků
 • geometrický plán pro vyznačení budovy
 • geometrický plán pro změnu obvodu budovy
 • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnických hranic pozemků
 • zpřesnění vlastnických hranic
 • soudní znalec v oboru geodezie kartografie

Inženýrská
geodézie

Co to je?

Je to část geodézie, která řeší úkoly související s:

 • zaměřování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, el.kabely, optické kabely)
 • geodetické práce pro zaměřování komunikácí a mostů
 • komplexní geodetické zaměření pro projekty staveb
 • vytyčování a zaměřování stavebních objektů
 • kompletní geodetická dokumentace skutečného provedení staveb
 • geodetické zaměření podzemních prostor
 • sledování deformací staveb
 • zaměření kubatur
 • zaměření a zpracování evidence běžné údržby – EBU

Zprostředkovatelská
činnost

 • Znalecká činnost v oboru ekonomiky – ceny a odhady nemovitosti
 • projektová činnost ve výstavbě
 • kompletní realitní právní servis
 • stavební a inženýrska činnost
Využijte naše služby Kontakt

Reference

Nabízíme Vám seznam našich referenčních partnerů

Kontakt na nás

G.K.S. spol. s r.o.
Jeronýmova 8, 618 00 Brno
zobrazit na mapě

Ing. Vladislav Nimráček:
+420 602 714 169 nimracek@gks.cz

 

Pevná linka:
+420 548 534 531 gks@gks.cz
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte telefonicky, e-mailem,
formulářem nebo také přes Messenger či WhatsApp na čísle: 732 141 145